Με αυτά οι αρχάγγελοι και οι δάσκαλοι γενετιστές της πέμπτης διάστασης ανιχνεύουν σε ομάδες ανθρώπων αστρικές εγγραφές διάφορων εξαρτήσεων, ασθενειών και αρνητικών συναισθημάτων.
Οι άνθρωποι κατά τις συνεχόμενες ενσαρκώσεις τους βιώνουν συνήθως συνεχόμενη απόρριψη, ενοχές, θλίψη, κατάθλιψη.
Αυτές οι συμπεριφορές θεωρούνται έντονα αποτυπώματα τα οποία μεταφέρονται κατά τη γέννηση και αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο. Αυτά τα αστρικά αποτυπώματα οδηγούν σε κάθε ενσάρκωση τον άνθρωπο σε διάφορες μορφές εξαρτήσεων, επαναλαμβανόμενες λανθασμένες επιλογές και συμπεριφορές και ασθένειες του σώματος.
Τα τοξικά αποτυπώματα ανιχνεύονται από τους γενετιστές αρχαγγέλους οι οποίοι ενισχύουν και μεταφέρουν θετικά ψυχοκύτταρα.
Οι αρχάγγελοι εντοπίζουν και ακυρώνουν τις εγγραφές αλλοιώσεων που συλλέγει η ψυχή από τα αστρικά (ακασικά) πεδία.
Έτσι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή του.