Η Μαρία Ζαβού είναι μια φωτισμένη συγγραφέας. Οι προφητικές της ικανότητες είναι ήδη αναγνωρισμένες και τα καταγεγραμμένα μηνύματα του συγγραφικού της έργου τεκμηριωμένα.

Μέσω της ανώτερης επικοινωνίας της, η Μαρία Ζαβού βοηθά τον σύγχρονο αναγνώστη να διευρύνει τη συνειδητότητά του και να οδηγηθεί σε νέες ανακαλύψεις. Η ψυχή αφυπνίζεται και η θεϊκή γνώση αναδύεται.