Πνευματικά χειρουργεία

• Αιτίες ασθενειών
• Καρμικές εκδήλωσεις ασθενειών
• Έλευση οντοτήτων θεραπευτών & αρχαγγέλων από την πέμπτη διάσταση
• Εξαγνισμοί – καθάρσεις
• Αποκαταστάσεις δυσαρμονιών
• Λεπτά πνευματικά χειρουργεία για διάφορες παθήσεις οργάνων
• Θεραπεία νευρικού συστήματος
• Διαγραφή των καρμικών ασθενειών