Στους πλανήτες της πέμπτης διάστασης πραγματοποιούνται ανώτερες μυήσεις, με τις οποίες η ψυχή ανακτά όλες τις θεϊκές ιδιότητες που είχε πριν την πτώση της.
Οι μυήσεις αποτελούν εξαιρετικές αναβαθμίσεις και οδηγούν την ψυχή στην αθανασία.
Οι γεννήτορες της πέμπτης διάστασης δημιουργούν ολογράμματα των ενεργειακών σωμάτων των μαθητών, όπου αποτυπώνεται η ανώτερη μνήμη της θεϊκής καταγωγής. Η μνήμη, η διαίσθηση και η ενόραση αφυπνίζονται και η απλή νόηση δίνει τη θέση της στην υπερνόηση.
Επίσης, κατά τη διαδικασία των μυήσεων, οι μαθητές λαμβάνουν τον ζωογόνο σπόρο, που κρατά σε ενέργεια και συνοχή τα νευροκύτταρα, ώστε να αποτρέπεται η ταχεία φθορά.