Με τους δυνατούς υπερβατικούς οραματισμούς – ταξίδια, οι άνθρωποι απαλλάσσονται εντελώς από τις καρμικές δεσμεύσεις και από τις επιρροές των αστρικών αποτυπωμάτων.
Οι άνθρωποι μεταλλάσσονται εντελώς με τη διαγραφή των καρμικών αιτιών και λαμβάνουν τη δύναμη του θεϊκού σπινθήρα.
Έτσι βγαίνουν τα χαρίσματα από όλες τις ενσαρκώσεις και υλοποιούνται όλοι οι στόχοι τους.

Είναι ένα πρόγραμμα, μέσω του οποίου, οι οντότητες διδασκάλων και αρχαγγέλων θεραπευτών της πέμπτης διάστασης διαγράφουν αιτίες τοξικών συμπεριφορών και συναισθημάτων, τις οποίες ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σε κάθε ενσάρκωση.
Μετά από αυτές τις διαγραφές, η ψυχή απελευθερώνεται από τα βάρη των δεσμεύσεων και ο άνθρωπος αρχίζει να αναπτύσσει θετική στάση στη ζωή του. Αρχίζει να διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του, αποβάλλοντας σταδιακά τις καταγραφές που του προκαλούν πόνο και συγκρούσεις.