Η πέμπτη διάσταση είναι μια εσωδιάσταση, στην οποία συγκλίνουν τα αρχέτυπα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Είναι ένας χώρος υπαρκτός, αλλά για να προσεγγιστεί, χρειάζεται ένας φορέας που είναι συμβατός με τους κανόνες αυτής της διάστασης.
ΟΡΙΣΜΟΣ_5ΗΣ_ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
Η πέμπτη διάσταση ορίζεται από τις εξής μορφές:
• Διάσταση διασταλτικού φωτός
• Διάσταση υπερ-ταχυφωτονίων
• Διάσταση ολογραφημάτων
• Διάσταση πολυμορφικής εικόνας

Ένα τμήμα του τεράστιου γαλαξία της πέμπτης διάστασης αντιστοιχεί με το δικό μας ουράνιο στερέωμα και ονομάζεται γαλαξίας Νέφελων.
Κάθε πλανήτης του γαλαξία Νέφελων αντιστοιχεί και σε κάποιον δικό μας πλανήτη, αλλά στην πενταδιαστατική του μορφή.
Οι πλανήτες της πέμπτης διάστασης δεν έχουν χώμα. Η φύση του κάθε πλανήτη είναι προεκτάσεις μορφών κρυσταλλικής δομής.
Η ύπαρξη της πέμπτης διάστασης έχει γίνει ήδη αποδεκτή από ορισμένους ερευνητές αστροφυσικούς.
Η Μαρία Ζαβού, σαν πνευματική καθοδηγήτρια, έχει εκπαιδευτεί να οδηγεί στην πέμπτη διάσταση ανθρώπινες ψυχές, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον προσωπικό τους κύκλο μαθημάτων. Στους πλανήτες του γαλαξία Νέφελων γίνονται καρμικές διαγραφές, ευθυγραμμίσεις κέντρων και μυήσεις, ώστε ο άνθρωπος να προσεγγίσει εν ζωή την φωτεινή του προσωπικότητα.