Υπάρχει ένα μαγικό σύμπαν…

… όπου οι πλανήτες απαρτίζουν το σώμα του Θεού.
Ο Θεός είναι ΥΛΗ, ΨΥΧΗ και ΠΝΕΥΜΑ.
Τα ενεργειακά κέντρα (τσάκρας) του Θεού είναι δέκα και λέγονται ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Εδώ θα ασχοληθούμε με τις πρώτες έξι, που είναι οι εξής:

• 1η διάσταση
Οργανισμοί μόνο με μήκος.

• 2η διάσταση
Οργανισμοί με μήκος & πλάτος.

• 3η διάσταση
Οργανισμοί με μήκος, πλάτος & ύψος.
Σε αυτή τη διάσταση κατοικούν οι άνθρωποι με το υλικό τους σώμα.

• 4η διάσταση
Σε αυτή τη διάσταση κατοικούν οι άνθρωποι με το αστρικό και νοητικό τους σώμα.Είναι η διάσταση όπου βρίσκεται η ανθρώπινη ψυχή.

• 5η διάσταση
Είναι η ουράνια πατρίδα των ανθρώπινων ψυχών. Σε αυτή τη διάσταση ήταν οι ψυχές πριν την «πτώση» (πρoπατορικό αμάρτημα) και εκεί πρέπει να επιστρέψουν. Εδώ ζούσε η ψυχή μαζί με τον ανώτερο εαυτό σε δυαδικό σχήμα. Η ψυχή στάλθηκε στην τέταρτη διάσταση και ο ανώτερος εαυτός έμεινε στην πέμπτη.

• 6η διάσταση
Αρχάγγελοι & άγγελοι. Οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι γεννιούνται από τις υλοποιημένες σκέψεις του Θεού και ονομάζονται αγγελικές οντότητες.

• 7η διάσταση
• 8η διάσταση
• 9η διάσταση
• 10η διάσταση

Οι άνθρωποι κατοικούν μεταξύ τρίτης και τέταρτης διάστασης. Όμως, ο χρόνος της τέταρτης διάστασης αρχίζει να κλείνει και η γη αρχίζει να δέχεται το χρόνο της πέμπτης διάστασης. Ο πενταδιαστατικός χρόνος είναι «διογκωμένος», υπάρχει ταυτόχρονη αντίληψη του μήκους, πλάτους και ύψους από όλες τις πλευρές! ‘Οταν ο πλανήτης γη αποκτήσει πενταδιαστατική ενέργεια, θα μπει στην Μετα-Ατλάντια περίοδο.
Για να επιστρέψει η ανθρώπινη ψυχή στην πέμπτη διάσταση και να μπορέσει να συντονιστεί με την ενεργειακή μετατόπιση του πλανήτη θα πρέπει να εκπληρώσει τα καρμικά της χρέη.

Κάθε ανθρώπινη ψυχή έρχεται στη ζωή προκειμένου να ολοκληρώσει ένα πλάνο. Ο κύκλος των ενσαρκώσεων κάθε ψυχής κλείνει, οπότε και η ψυχή επιστρέφει στην ουράνια πατρίδα της, όταν η ψυχή αποκτήσει πλήρη αυτογνωσία και ξεπεράσει τα καρμικά της αποτυπώματα.
Η Μαρία Ζαβού, μέσα από μια ιδιαίτερη τεχνική που της έχει δοθεί μεταφέρει τους μαθητές της στην πέμπτη διάσταση μέσα από οραματικά – υπερβατικά ταξίδια. Εκεί γίνονται εργασίες καρμικών διαγραφών και οι μαθητές – χρονοταξιδιώτες κάνουν μια συνειδητή μετάβαση στο μέλλον. Με τη συνειδητή αυτή μετάβαση στην ουράνια πατρίδα, ενεργοποιούνται προσωπικοί κωδικοί – θεϊκές συχνότητες, με τις οποίες οι άνθρωποι κυριολεκτικά μετουσιώνονται.

ΓΑΛΑΞΙΑΚΕΣ_ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στη Μαρία Ζαβού έχουν δοθεί οι κωδικοί ανοίγματος των πυλών της πέμπτης διάστασης, καθώς και η γνώση της πεμπτοδιαστατικής διαλέκτου.