Αρχάγγελοι Τριών Ευκαιριών

Αρχάγγελος Κάλδιμος – Αρχάγγελος Μέανδρος –  ‘Αρχάγγελος Πολύνιος
«Εμείς, ως αρχάγγελοι ευκαιριών, βοηθούμε τις ανθρώπινες ψυχές όταν μας ζητείται «χάρη». Όμως η αλόγιστη χρήση της χάρης, όταν η ψυχή αδυνατεί να δει με καθαρότητα και κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, φέρνει αρνητικά αποτελέσματα.
Σκοπός μας δεν είναι η τιμωρία αλλά η μάθηση. Όταν μας ζητηθεί, χαιρόμαστε πάντα να βοηθούμε, ποτέ όμως δεν επεμβαίνουμε στην ελεύθερη βούληση της ψυχής.
Οι τρείς ευκαιρίες, που προσφέρονται από εμάς για την κατανόηση των λαθών εμφανίζονται με τα ακόλουθα συμβολικά στοιχεία:
Η Φωτιά. Συμβολίζει την πίστη. Πίστη για το θετικό, πίστη για τις προστατευτικές δυνάμεις και την ικανότητα να ξεχωρίζει το σκάρτο από το αληθινό.
Η Γνώση. Συμβολίζεται με μια σφαίρα. Όταν η ψυχή πράττει ουσιαστικά, το αποτέλεσμα είναι η ολοκλήρωση. Πρέπει η ψυχή να αναζητά τον ήλιο μέσα της και όχι το σκοτάδι. Αυτή είναι η ολοκλήρωση της γνώσης.
Το Κλαδί της Ελιάς. Συμβολίζει την ειρήνη. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη μέσα μας και όχι πόλεμος. Ειρήνη, πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους άλλους. Για να υπάρχει ειρήνη, πρέπει να υπάρχουν και τα προηγούμενα δύο στοιχεία, η πίστη και η γνώση.»