Απεικόνιση αγγελικών οντοτήτων

Ακολουθεί ένα μοναδικό ζωγραφικό έργο της Μαρίας Ζαβού. Η εμπνευσμένη ζωγράφος έχει οραματιστεί και αποτυπώσει τις αγγελικές οντότητες και έχει καταγράψει τον σκοπό και τις ιδιότητές τους.