1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ– ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΣΤΩΝ (10 μαθημάτων)

Με τους δυνατούς υπερβατικούς οραματισμούς – ταξίδια, οι άνθρωποι απαλλάσσονται εντελώς από τις καρμικές δεσμεύσεις και από τις επιρροές των αστρικών αποτυπωμάτων.
Οι άνθρωποι μεταλλάσσονται εντελώς με τη διαγραφή των καρμικών αιτιών και λαμβάνουν τη δύναμη του θεϊκού σπινθήρα.
Έτσι βγαίνουν τα χαρίσματα από όλες τις ενσαρκώσεις και υλοποιούνται όλοι οι στόχοι τους.

Τρεις βασικές καρμικές διαγραφές
• Τι είναι τα καρμικά πλοκάμια
• Διάλυση αυτών από ειδικούς πεμπτοδιαστατικούς δασκάλους και αρχαγγέλους εξαγνιστές.
• Η βοήθεια και ο ρόλος των ανώτερων εαυτών.

ΚΑΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Συγχώρεση.
• Θυμού – μη αγάπης εαυτού – συναισθηματικών σοκ.
• Νοητικών τραυμάτων, νοητικών εξαρτήσεων.
• Ολική θεραπεία τραυματικής μνήμης.
• Εξαρτήσεων απο βλαβερές ουσίες.

Μύηση δασκάλου Μέτατρον – Αφύπνιση της ουράνιας γενετικής μνήμης. Κυτταρική μετάλλαξη. Αναβάθμιση και εξισορρόπηση νευρώνων.
Έξι βασικά απελευθερωτικά κλειδιά – σφραγίδες
• Απελευθερωτική σφραγίδα Ελοχήμ Μιχαήλ – Απελευθέρωση της θεϊκής δύναμης της ψυχής και ενεργοποίηση θέλησης.
• Απελευθερωτική σφραγίδα Ελοχήμ Γαβριήλ – Απελευθέρωση του αληθινού πλάνου και ενεργοποίηση της αποστολής μας.
• Απελευθερωτική σφραγίδα Ελοχήμ Ραφαήλ – Απελευθέρωση καρμικών ασθενειών και ψυχολογικών μπλοκαρισμάτων. Ενεργοποίηση της θεραπευτικής ικανότητας και ίασης της ψυχής.
• Απελευθερωτική σφραγίδα Ελοχήμ Ουριήλ – Απελευθέρωση από εγγραφές καρμικών συναισθηματικών εξαρτήσεων, που δημιουργούν ψευδείς διαπροσωπικές σχέσεις, Προώθηση στο μέλλον της πεμπτοδιαστατικής γης.
• Απελευθερωτική σφραγίδα Ελοχήμ Ζακχιήλ – Απελευθέρωση και κάθαρση καρμικούς φόβους και τοξικές συνήθειες.
• Απελευθερωτική σφραγίδα Σαμουήλ – Απελευθέρωση συναισθηματικών σοκ, αφύπνιση καρδιάς και εδραίωση της αληθινής αγάπης εαυτού.

2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΜΥΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(5 μαθημάτων)

• Μύηση μετατροπής και ολικής ευθυγράμμισης των επτά ενεργειακών κέντρων του σώματος – Μετατόπιση εστίασης των ενεργειακών κέντρων σε ανώτερες διαστάσεις για άνοιγμα επικοινωνίας (channeling). Αναβάθμιση DNA – Ανάπτυξη υπερσυνείδησης και υπερνόησης.
• Μύηση Παναγίας – Αφύπνιση θεραπευτικής ικανότητας – Κωδικός θεραπείας.
• Μύηση χρίσματος Ελοχήμ Μιχαήλ – Αφύπνιση ψυχικών δυνάμεων. Ενεργειακό συμβολικό όπλο με ικανότητα δυναμικής, ενεργοποίηση φωτεινών μαχητών. Ανάπτυξη ισορροπίας Γιανγκ αρσενικού στοιχείου.
• Μύηση χρίσματος δασκάλας Άρτεμις – Ενεργειακό συμβολικό όπλο για υλοποίηση στόχων και ενεργοποίηση νέου πλάνου ζωής. Ανάπτυξη ισορροπίας Γιν θηλυκού στοιχείου.
• Μυητική ενεργοποίηση συμβολικών όπλων δύναμης. (Ελοχήμ Μιχαήλ & δασκάλα Άρτεμις) Εφαρμογή και πρακτική.

3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(5 μαθημάτων)

• Μύηση δασκάλας Αθηνάς – Αφύπνιση του αθάνατου DNA της ψυχής. Αφύπνιση του κωδικού ΙΧΟΡ και της ψυχικής αθανασίας.
• Μύηση αφύπνισης των γεννητόρων μας στις ανώτερες διαστάσεις.
• Μύηση εδραίωσης ψυχικού σώματος με αστρικό φορέα και υλικό.
• Ιερή βάπτιση πεμπτοδιαστατικού σώματος. Ορισμός ονόματος ψυχής– Αφύπνιση συνείδησης του πεμπτοδιαστατικού ψυχικού μας σώματος.
• Ιερός γάμος – Εδραίωση επαναλειτουργίας των γεννητόρων μας. Ένωση αυτών με το πεμπτοδιαστατικό μας σώμα.

4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(6 μαθημάτων)

• Έβδομη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης- Μαραζεήλ – Ηλιέλ – Άλτος & Έτολος.Από τον θεραπευτή γενετιστή Μαραζεήλ – Μετάλλαξη των επτά μετάλλων στα κύτταρα μας για την ανάπτυξη νεότητας. Ηλιέλ– Αφύπνιση ισορροπημένου δυναμικού λόγου. Άλτος και Έτολος – Απόδοση δικαιοσύνης (ηχητικός κωδικός σφραγίδας).
• Όγδοη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης- Ποσειδώνας – Αίθρα- Ελοχήμ Ζοφιήλ. Ποσειδώνας & Αίθρα– Απελευθέρωση από τις αποθηκευμένες υποσυνείδητες μνήμες. Αναβάθμιση του υγρού στοιχείου στο DNA.Ελοχήμ Ζοφιήλ –Καθοδήγηση για την εδραίωση απελευθερωτικών κλειδιών (ηχητικός κωδικός σφραγίδας).
• Ένατη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης- Γεννήτορες Ουρανός – Γη& δάσκαλος Ουράνιος. Γεννήτορες Ουρανός & Γη– Απελευθέρωση από κόσμους ψευδαισθήσεων. Δάσκαλος Ουράνιος- Αφύπνιση της ευγνωμοσύνης για την εδραίωση θαυμάτων στη ζωή μας (ηχητικός κωδικός σφραγίδας).
• Δέκατη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης- Ελοχήμ αφθονίας. Ανάπτυξη των πέντε στοιχείων της αφθονίας έπειτα από τη διάλυση των δεσμεύσεων των πέντε στοιχείων που μας οδηγούσαν σε λάθος επιλογές.Απελευθέρωση αφθονίας σε όλα τα επίπεδα.
• Ενδέκατη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης- Γεννήτορες Χριστός – Παναγία. Ορισμός επανόδου στην ουράνια πατρίδα μας. Τελική απελευθέρωση όλων των δεσμεύσεων. Συγχώρεση(ηχητικός κωδικός σφραγίδας).
• Δωδέκατη σφραγίδα κλειδί απελευθέρωσης. Απελευθέρωση από τους περιορισμούς της διάστασης μας. Σύνδεση με όλες τις διαστάσεις του Θεϊκού σύμπαντος (ηχητικός κωδικός σφραγίδας).