ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ο μαθητής διδάσκεται τις αρχές της εσωτερικής αρχαίας γραμματείας, εκπαιδεύοντας την ψυχή και το νου στο άνοιγμα της επικοινωνίας και στην ανώτερη μαθητεία.

• Δόμηση της συνειδητότητας
• Χειρισμοί μνήμης και παρατήρησης
• Εναρμόνιση προσωπικής και ατομικής δύναμης
• Διαχείριση του λόγου και των αισθήσεων
• Αναβάθμιση ψυχικών εγγραμμάτων
• Δομή και τεχνολογία της ψυχής
• Ενορατική και διορατική επικοινωνία
• Ανθρώπινα αρχέτυπα – Ανώτεροι εαυτοί

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διονύσιος Τορτορέλλης, Master Reiki
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Φωτάκη Γιολάντα