ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Τρεις ευκαιρίες Μέσω επικοινωνίας παρουσιάστηκαν τρεις Αρχάγγελοι δάσκαλοι οι οποίοι εκπροσωπούν τρείς βασικές καθάρσεις για να μπορεί ο Μαθητής να πάρει την ζωή του στα χέρια του. Τα ονόματα που δόθηκαν ειναι κώδικες και ειναι η συχνότητα που τους φέρνει κοντά μας για να βοηθήσουν . Μέαδρος = το στοιχείο

Continue reading