Στις ανώτερες μυήσεις οι άνθρωποι μυούνται σε θεϊκές ενέργειες και δυνάμεις που δεν μπορεί ο καθένας να αποκτήσει μόνος του.
Οι μαθητές απαλλάσσονται από την αδύναμη ψυχοσύνθεσή τους και δημιουργούν τεράστιες αλλαγές στις ζωές τους.
Κατά τις μυήσεις δίδονται πίσω στους ανθρώπους οι ιδιαίτερες θεϊκές δυνάμεις που είχαν αφαιρεθεί από την ψυχή λόγω του διαχωρισμού της από τον ανώτερο εαυτό της.
Έτσι οι άνθρωποι διαμορφώνουν το πεπρωμένο τους και παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο την αφθονία στη ζωή τους.
Τέλος στις μυήσεις οι άνθρωποι λαμβάνουν κρυσταλλικούς μυητικούς κωδικούς, με θεϊκές θεραπευτικές συχνότητες, που αποτελούν ισχυρά εργαλεία ζωής.

1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

• Εγγραφή φωτονιακών ηχητικών κωδικών στα επτά ενεργειακά κέντρα. Ενεργοποίηση του όγδοου ενεργειακού κέντρου – ανώτατη συνειδητότητα και του ένατου κέντρου – ανώτερη νόηση και ευφυΐα.
• Εφαρμογή και πρακτική χρήσης των όπλων δύναμης (Ελοχήμ Μιχαήλ & δασκάλα Άρτεμις).
• Εγγραφή των πέντε ηχητικών κωδικών της πεμπτοδιαστατικής γης. Μετάλλαξη αιθέρα-αέρα-φωτιά-νερό-γη.
• Εγγραφή των ιερών ονομάτων των γεννητόρων της ηλιακής και χριστικής ανέλιξης.
• Εγγραφή του θεϊκού τριαδικού κωδικού – μετατροπή και αλλαγή κυττάρων.
• Εγγραφή του συμπαντικού χριστικού κωδικού σε όλες τις διαστάσεις του σύμπαντος.

2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

• Ιεροί ηχητικοί κωδικοί
• Εγγραφές δυνατών κωδικών σε στίχους για την αναβάθμιση του αστρικού και υλικού φορέα.
• Εγγραφές αθανασίας ΙΧΩΡ.
• Εγγραφές και μετατροπές στο DNA.
Κάθε ήχος αποτελεί και μια διαφορετική εγγραφή. Ο 2ος κύκλος ολοκληρώνεται με τις εγγραφές δέκα ιερών στίχων.