Λευκωσία

•Δευτέρα 5/2/2018 ώρες 18:00-21:00

“ΙΖΑΡ-ΡΟΡ: Μύηση ενεργοποίησης αναγέννησης ψυχής και σώματος”

•Τρίτη 6/2/2018 ώρες 18:00-21:00

“ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ” (3ο Μέρος)

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής
Κα Δεσπω Χατζηστεφάνου 00357 99627630

——————————————

Cyprus Program 5-6 February

Nicosia

• Monday 5/2/2018 hours 18: 00-21: 00

“IZAR-ROR: Initiation of regeneration of soul and body”

• Tuesday 6/2/2018 hours 18: 00-21: 00

“Transcendent Love” (3rd part)

Information & Inquiries
Ms. Despo Hatziştefanou
Tel: 00357 99627630