Η θεραπεία με μυημένους πέμπτο-διαστατικούς κρυστάλλους την εποχή της Ατλαντίδος.

Γνωρίζουμε για την Ατλαντίδα μέσα από τους διαλόγους του Πλάτωνα. Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα μέρος γνώσης που έχω λάβει τα τελευταία 30 χρόνια ως πνευματική δασκάλα και ενορατική συγγραφέας, μέσα από την ανώτερη επικοινωνία μου με πέμπτο-διαστατικούς διδασκάλους με τους οποίους συνδέομαι ψυχικά.
Ένας από τους πνευματικούς διδασκάλους μου είναι και ο Μέτατρον, ο οποίος είχε ενσαρκωθεί ως ο Ενώχ στην προ-ατλάντια εποχή του πλανήτη. Οι Ατλάντιοι με τη βοήθεια ανώτερων οντοτήτων από την πέμπτη διάσταση είχαν ανοίξει ενεργειακές πύ- λες, μέσα από τις οποίες μπορούσαν να μεταφέρουν στη γη υψηλές επιστημονικές γνώσεις πάνω στην υπερ-τεχνολογία, την ανώτερη γενετική και τη θεραπεία.

…κι όμως οι Άτλαντες ήξεραν

Οι Άτλαντες γνώριζαν τον τρόπο θεραπείας και τις χειρουργικές επεμβάσεις μέσω κρυστάλ- λων, με τη διαφορά ότι αυτοί οι κρύσταλλοι ήταν πέμπτο-διαστατικοί, οργανικοί, κρυσταλλικοί συντονιστές με υψηλή νοημοσύνη, με γνώσεις νευρολογίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπου μέσα τους είχαν εισαχθεί σφαιρίδια κωδικοποιημένης θεραπείας. Οι συντονιστές αυτοί ανίχνευαν τις πιθανές αλλοιώσεις που είχαν δημιουργηθεί στον αστρικό και υλικό φορέα του ασθενή. Στη συνέχεια, αποτύπωναν την ψυχική δόνηση του ίδιου αλλά και της ασθένειας του, βρίσκοντας τα αρχικά της αίτια, και περνούσαν στα πάσχοντα κύτταρα ανάλογους ηχητικούς κώδικες μέσω κρυσταλλικών επιταχυντών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε μορφή ψυχικής ή σωματικής ασθένειας.
Επίσης πραγματοποιούνταν εγχειρήσεις με εξελιγμένα κρυσταλλικά χειρουργικά εργαλεία, τα οποία είχαν την ιδιότητα να σταματούν την αιμορραγία. Οι τομές έκλειναν με ειδικά επεξεργασμένους κρυστάλλους, χωρίς να απαιτείται χειρουργική ραφή.

Ξανάνοιξαν οι πύλες της πέμπτης διάστασης

Οι κατάλληλοι κρυσταλλικοί ήχοι διασπούσαν ογκίδια και αντιμετώπιζαν τις αλλοιώσεις με διαφορετικό ηχητικό παλμό για κάθε περίπτωση, όπως η αποκατάσταση ιστών ή η επαναφορά του οργανισμού σε υγιή κατάσταση.
Κατά την καταστροφή και καταποντισμό της Ατλαντίδος, οι πύλες προς την πέμπτη διάσταση έκλεισαν, και ο πολιτισμός της γης πέρασε στη σκοτεινή περίοδο του. Από το 1996 που η γη ξανά-άνοιξε τις πύλες της προς την πέμπτη διάσταση, περνά αργά και σταθερά στην μετα- ατλάντια περίοδο της. Αυτή την εποχή έχουν ενσαρκωθεί πολλοί Άτλαντες, ώστε να διορθώσουν τα παλιά σφάλματα. Για αυτό ξεκίνησε τώρα η μετατροπή και κάθαρση της κρυσταλλικής δομής της γης.

Οι μυημένοι κρύσταλλοι στην υπηρεσία του ανθρώπου

Τα τελευταία δύο χρόνια βοηθώ σε αυτή τη σημαντική μετάλλαξη μέσω του προγράμματος μυητικής ενεργοποίησης φυσικών κρυστάλλων που εφαρμόζω. Αυτοί, μέσα από μια ειδική μυητική διαδικασία, συνδέονται με το κρυσταλλικό δίκτυο της γης ώστε να προωθηθούν οι μετατροπές. Οι μυημένοι κρύσταλλοι βοηθούν τους ανθρώπους να αναβαθμίσουν το DNA τους για να μετατοπιστούν στις πέντε διαστάσεις και στη νέα γη.