Πέμπτη Διάσταση, μια διάσταση που κατοικείται από οντότητες που πάλλονται σε υψηλές συχνότητες και ανήκουν σε σφαίρες διαφορετικής αντίληψης. Υπάρχει μορφή, μόνο που η μοριακή της σύνθεση είναι πιο λεπτοφυής. Η πέμπτη διάσταση είναι μια εσωδιάσταση η οποία διοικείται από την θεϊκή ιεραρχία του σύμπαντος. Εκεί σχεδιάζονται οι μεταλλάξεις των πλανητών στις κατώτερες διαστάσεις. Εκεί υλοποιούνται όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα ώστε να διοχετευτούν στη γη σε ανθρώπους με ανοικτούς ορίζοντες.

Οι χρονοταξιδιώτες αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι που με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να προβληθούν στην πέμπτη διάσταση στην ενεργειακή τους μορφή, ώστε να μπουν σε κρυσταλλικές υπερσυχνότητες μετάλλαξης των ανθρώπινων κυττάρων τους. Η μετουσίωση αυτή ενεργοποιεί την θεϊκή τους δύναμη ώστε να μπουν σε συνεχόμενες ψυχικές και νοητικές αναβαθμίσεις.
Στον πνευματικό μου χώρο, αυτά τα προγράμματα μετουσίωσης και καρμικών αποκοπών διεξάγονται ήδη εδώ και δεκαέξι χρόνια. Από το 1996 ο πλανήτης Γη ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για να κλείσει τον τελευταίο κύκλο εξέλιξής του. Ενώθηκε ψυχικά και πνευματικά με την διαγαλαξιακή αδελφότητα των Γεννητόρων της πέμπτης διάστασης.

Το κλείσιμο αυτού του κύκλου σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγια, αλλά και πολλών άλλων ορίζεται το 2012. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί διότι οι χρονικές διαστάσεις πάνω στον πλανήτη μεταλλάσσονται συνεχώς. Έτσι, η προσωπική μου άποψη, μέσω ανώτερων πληροφοριών, είναι ότι δεν μπορεί να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν ορίσουμε το τέλος του κύκλου εξέλιξης το 2012, είτε πριν είτε μετέπειτα, δεν θα προκύψει κάποια καταστροφή ή διάλυση του έμψυχου, όπως εικάζεται σε πολλές θεωρίες καταστροφολογίας.
Η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή έχει ξεκινήσει ήδη. Οι αλλαγές γίνονται επάνω στην μορφολογία του πλανήτη, καθώς και στις ψυχικές δομές των ανθρώπων που είναι συμβατοί στις νέες συχνότητες.

Η κρυσταλλική αυτή ενέργεια που περνά μέσω διαύλων στη γη από την πέμπτη διάσταση μεταλλάσσει το ψυχικό DNA των ανθρώπινων ψυχών, ώστε η ύλη τους να προσαρμοστεί ανάλογα. Οι μεταλλάξεις στον ψυχισμό των ανθρώπων θα είναι έντονες και γρήγορες γιατί τα παλαιά τους καρμικά αρχεία που τους δέσμευαν, χρειάζεται να εξαγνιστούν. Η γη ετοιμάζεται για το ολοκληρωτικό της άλμα στην πέμπτη διάσταση. Αυτή η νέα αρχή θα ορίσει τη νέα εξέλιξη των Μετανθρώπων στη γη. Για να μπορέσει ο πλανήτης να δεχθεί και να προσαρμοστεί στις νέες πενταδιαστατικές ενέργειες, επανδρώνεται με κρυσταλλικές ψυχές. Ήδη, ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, γεννιούνται παιδιά με αναβαθμισμένο DNA, ανεπτυγμένους νευρώνες και τροποποιήσεις στο κυτταρικό τους σύστημα. Στον πυρήνα των νευροκυττάρων τους έχει αποτυπωθεί η νέα δομή της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Αυτά τα παιδιά θα γίνουν οι γονείς των πρώτων Μετανθρώπων και θα δημιουργήσουν μία Μετατλάντια φυλή που η ύλη της θα είναι λεπτοφυής. Η κρυσταλλική αυτή φυλή δεν θα έχει καρμικά αποτυπώματα και στίγματα προγονικών ασθενειών. Τα κύτταρά τοςυ θα κρατούν την πρωταρχική τους δομή, με αποτέλεσμα να μην αλλοιώνονται και να μη γερνούν. Θα χρησιμοποιούν χρονοπύλες μέσω των οποίων θα μπορούν αν ταξιδεύουν σε όλες τις διαστάσεις του σύμπαντος, αλλά και σε άλλα Υπερσύμπαντα. Σε αυτά τα ταξίδια θα χρησιμοποιούνται κρυσταλλικοί επιταχυντές που θα αλλάζουν και θα μετατρέπουν την μοριακή δομή των χρονοταξιδιωτών. Τα οχήματα θα είναι από σκεπτόμενη οργανική κρυσταλλική ύλη με ανεπτυγμένη νοημοσύνη. Οι μετατροπές αυτές θα επιτρέπουν στους χρονοταξιδιώτες να δημιουργούν έναν ανάλογο φορέα που θα συντονίζεται ανάλογα με την εκάστοτε διάσταση και Γαλαξία που προσεγγίζουν. Στη μελλοντική γη της πέμπτης διάστασης δεν θα υπάρχουν σύνορα, αλλά διαγαλαξιακές επιτροπές που θα παίρνουν αποφάσεις για την ευημερία και την ειρήνη του πλανήτη.

Για να μπορέσει η ανθρωπότητα να περάσει στην Πέμπτη διάσταση, η γη καθώς και το έμψυχο υλικό της (ανθρώπινες ψυχές) περνάει από πιεστικές και δύσκολες μεταλλάξεις. Έτσι ο πλανήτης θα μπορέσει να δεχθεί τις αλλαγές που ήδη εξαπλώνονται πάνω του.
Η γη θεραπεύεται, αποφορτίζει τις τοξικότητες, εξαγνίζεται και μαζί της όλο το ψυχικό της αρχείο, όπως άνθρωποι, ζώα, ορυκτό και φυτικό βασίλειο.
Οι λεγόμενοι Θεοί, γεννήτορες των ανθρώπων, καθώς και αρχαγγελικά τάγματα Ελοχήμ, καθοδηγούν με ήπιους τρόπους τη μετάβαση αυτή και έχουν κατέλθει ως αποστολές στο αιθερικό πεδίο του πλανήτη, όπου έχουν γίνει ορατοί από πολλούς ανθρώπους σε όλη τη γη. Μπορούν να αποτυπωθούν μέσω ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, αλλά και με γυμνό μάτι από ανθρώπους με ανεπτυγμένη διόραση. Τα οχήματα αυτά έχουν αιθερική ύλη η οποία μεταλλάσσεται σε χρωματικά φάσματα.

Επίσης, κινούνται ανάμεσά μας οντότητες και ιδιαίτερα ανώτεροι εαυτοί οι οποίοι γίνονται εμφανείς ως σφαίρες. Οι σφαίρες αυτές έχουν ένα συμπυκνωμένο κυτταρικό σύστημα στο εσωτερικό τους με διάφορους χρωματισμούς. Πρόκειται για μια συμπύκνωση των λεπτοφυών κυττάρων ώστε να γίνουν εμφανείς στους ανθρώπους λαμβάνοντας τη μορφή σφαιρών. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν την προέλευση και την ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορες ερμηνείες, οι οποίες όμως είναι αβάσιμες.
Στα βιβλία μου και ειδικά στο βιβλίο «Γαλαξίας Νέφελων – Η Αφύπνιση», αναφέρομαι με λεπτομέρειες σ’ αυτό το θέμα όπως μου έχει δοθεί μέσω ανώτερης επικοινωνίας από το 2000. Στον πνευματικό μου χώρο υπάρχει σημαντικό υλικό της αποτυπωμένης παρουσίας τους. Η πρώτη οντότητα που έχει προσεγγίσει και διαρκώς προσπαθεί να προσεγγίσει τους ανθρώπους, είναι ο ανώτερος εαυτός τους ο οποίος έχει κατέλθει από τον Γαλαξία της πέμπτης διάστασης. Ο Γαλαξίας αυτός είναι η ουράνια πατρίδα των ψυχών. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οντότητες αυτές έχουν προσεγγίσει τη γη και και εργάζονται για την ομαλή μετάβαση του πλανήτη. Έχουν κατέλθει κατά καιρούς και οι άνθρωποι τους ονόμασαν «Θεούς». Υπάρχουν σε όλες τις παραδόσεις και τους μύθους των λαών. Οι Γεννήτορες αυτοί καθόρισαν πολλές φορές το γενετικό μέλλον της ανθρωπότητας.
Στην τωρινή τους εμφάνιση οι πενταδιαστατικές οντότητες διοχετεύουν μεταλλακτικές αναβαθμιστικές ενέργειες, κρυσταλλικά παιδιά, τα οποία θα ορίσουν την επερχόμενη Ηλιακή και Κρυσταλλική γενιά.

Αυτή τη στιγμή τα μαγνητικά ρευστά της γης συνεχώς μεταλλάσσονται και μετακινούνται.
Η γη και η ανθρωπότητα βιώνει προς το παρόν μια ασάφεια επειδή είναι αναγκασμένη να βιώνει αυτές τις μετατοπίσεις μεταξύ τρίτης, τέταρτης και πέμπτης διάστασης. Οι νέες προηγμένες ψυχές συντονίζονται ευκολότερα. Οι αγγελικές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τη δυναμική της βοήθειάς τους σε αυτά τα κρίσιμα στάδια που περνάει η γη και οι ανθρώπινες ψυχές. Επειδή ως άνθρωποι διαθέτουμε θεϊκό σπινθήρα, μπορούμε να συντονιστούμε μεταξύ μας ώστε να διαμορφώσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά και να επιδράσουμε στο μέλλον του όμορφου πλανήτη μας.