Οι Ελοχήμ (ώς ορισμός) αποτελούνται από τις δυνάμεις, τις εξουσίες και τους θρόνους που βρίσκονται στην έκτη, έβδομη και όγδοη διάσταση του θεϊκου συμπαντος.

Οι Ελοχήμ είναι μικροί θεοί κάτω από τον Θεό του συμπαντος. Είναι τεράστιες οντότητες φωτός που διαπερνούν τις διαστάσεις και διαφυλάτουν τους θεϊκους νόμους.

Αναπτύσσονται και εξελλίσονται μέσα απο τις δώδεκα βαθμίδες εξέλιξης. Οι πιο δυνατοί βρίσκονται στο δωδέκατο επίπεδο εξέλιξης των διαστάσεων που κυριαρχούν. Εμείς στη γη γνωρίζουμε μόνο έξι Ελοχήμ που ανήκουν στο δωδέκατο επίπεδο. Υπάρχουν χιλιάδες Ελοχήμ που κινούνται στην έκτη, έβδομη και όγδοη διάσταση. Φανταστείτε οτι η κάθε διάσταση που προανέφερα έχει δώδεκα επίπεδα.

Στην έκτη, έβδομη και όγδοη διάσταση κυριαρχούν οι ιεραρχείες των δυνάμεων, των εξουσιών και οι κυριότητες.

Κάθε ιεραρχεία κινεί τη δύναμη, την εξουσία και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των θεϊκών νόμων.

Οι έξι μεγάλοι Ελοχήμ ανήκουν στις δυνάμεις. Οι άνθρωποι τους γνωρίζουν ως Αρχάγγελους.

Είναι ο Ελοχήμ Μιχαήλ, ο Ελοχήμ Γαβριήλ, ο Ελοχήμ Ραφαήλ, ο Ελοχήμ Ουριήλ, ο Ελοχήμ Ζακχιήλ και ο Ελοχήμ Σαμουήλ.

Ο Ελοχήμ Μιχαήλ που ανήκει στις δυνάμεις είναι ο άρχων διοικητής και των τριών αυτών διαστάσεων (έκτη, έβδομη και όγδοη διάσταση). Θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε ως ένα μικρό θεό κάτω από τον Θεό του σύμπαντος.

Οι Ελοχήμ Γαβριήλ και Σαμουήλ ανήκουν και αυτοί στις κυριότητες όπου προωθούν την ανάπτυξη στις κατώτερες διαστάσεις (τρίτη και τέταρτη διάσταση).

Οι Ελοχήμ Ζακχιήλ, Ουριήλ και Ραφαήλ ανήκουν στις εξουσίες. Δραστηριοποιούνται σε πολλoύς τομείς όπως η κάθαρση, η προώθηση και η θεραπεία.

Οι έξι μεγάλοι Ελοχήμ ανοίγουν τις πύλες της τρίτης και τέταρτης διάστασης ώστε να κατέλθει η δύναμη της εξέλιξης και της αγάπης του Θεού.Όπως προανέφερα, οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο τους έξι Ελοχήμ. Βρίσκονται στο δωδέκατο επίπεδο της διάστασης που διοικούν.Έχουν την ικανότητα να αποδεσμεύουν τις έτοιμες για αναβάθμιση ψυχές των ανθρώπων, για να τους λυτρώσουν απο τα δεσμά των εξαρτήσεων και τις ψευδαισθήσεις που τους πρόσθεσαν κατά την κάθοδο τους στη γη οι Νεφελίμ.Οι δυνάμεις τους, εισχωρούν και στο δικό μας ηλιακό σύστημα το οποίο ανήκει στις χαμηλότερες διαστάσεις (τρίτη και τέταρτη διάσταση).Η γη τέθηκε υπό την αρνητική επιρροή των Νεφελίμ (πεπτωκότες).Με αυτή την ομηρία αποκλείστηκε από την διάσταση του λεγόμενου παραδείσου που ήταν ένας τεράστιος γαλαξίας στην πέμπτη διάσταση.Οι ψυχές που προσχώρησαν στα τάγματα των επαναστατούντων Νεφελίμ, εγκλωβίστηκαν μαζί τους στη γη. Η ιστορία της πτώσης και τα αίτια της, έχουν καταγραφεί στο πρώτο βιβλίο μου «Γαλαξίας Νέφελων η Αφύπνιση».Η ομηρία της γης και των ανθρώπων έληξε το 1996 δίνοντας την δυνατότητα σε χιλιάδες έμψυχους ανθρώπους να διακρίνουν την πνευματική αλήθεια, πίσω από το πέπλο ψευδαίσθησης που τους είχαν προβάλλει οι δυνάστες της γης Νεφελίμ.

Όλα αυτά τα χρόνια καθοδηγώ τους μαθητές της σχολής μου, μέσω των ουράνιων οντοτήτων, να έρχονται σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό τους και να απαλλάσονται από τις καρμικές αιτίες. Τα τελευταία χρόνια η γη έκλεισε και τον τελευταίο κύκλο εξέλιξης της. Μου δόθηκε η μεγάλη αποστολή για την γρήγορη απελευθέρωση της, απο τις δεσμεύσεις που τοποθέτησαν οι Νεφελίμ κατα τις ενσαρκώσεις μας σε αυτήν.  Μου δόθηκαν οι 9 απελευθερωτικές σφραγίδες των μεγάλων Ελοχήμ. Κατά τη μυητική διαδικασία του υπερβατικού ταξιδιού (που πραγματοποιώ με τους μαθητές μου) στη γενέτειρα πατρίδα μας που βρίσκεται σε έναν από τους πλανήτες της πέμπτης διάστασης, λύονται οι δεσμευτικές σφραγίδες που μπήκαν από τους κυρίαρχους Νεφελίμ κατά την κάθοδο μας.

Κάθε Ελοχήμ δίνει και μια σφραγίδα – κλειδί απελευθέρωσης.

Μετά από τις εννέα απελευθερώσεις στον μυημένο μαθητή, δίνεται και η δέκατη απελευθερωτική σφραγίδα και έτσι λύονται οι δεσμεύσεις που εμπόδιζαν την αφθονία σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Η εντέκατη σφραγίδα είναι η Χριστική. Όταν την λάβουμε, αποκτούμε αθάνατο ψυχικό και πνευματικό σώμα. Η δωδέκατη σφραγίδα μας ανοίγει την καθαρή επικοινωνία με τις δώδεκα διαστάσεις του θεϊκου σύμπαντος.

Στους μαθητές-χρονοταξιδιώτες δίνονται οι απελευθερωτικές σφραγίδες κλειδία με τις ηχητικές συχνότητες τους, ώστε να μπορούν να τις μεταφέρουν και σε άλλα δίκτυα ανθρώπων για να τους βοηθήσουν να απελευθερωθούν.

Στις σφραγίδες κλειδία εμπεριέχεται η Τριαδική δύναμη της αγάπης, του δημιουργού και αληθινού Θεού του σύμπαντος. Αυτά το κλειδιά μας αποδεσμεύουν από προγονικές αλυσίδες, απελευθερώνοντας και αυτές τις (προγονικές) ψυχές ώστε να περάσουν στις σφαίρες εκπαίδευσης και καθοδήγησης.