Τα πνευματικά χειρουργεία με εισηγήτρια τη Μαρία Ζαβού αποτελούν ισχυρές, εναλλακτικές θεραπείες ψυχής και σώματος μέσω της θεραπευτικής δύναμης των ενεργειών από ανώτερες διαστάσεις. Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος εναλλακτικής συμπληρωματικής θεραπείας ψυχικών και σωματικών ασθενειών έχει δοθεί μέσω ανώτερης επικοινωνίας με την πέμπτη και έκτη συμπαντική διάσταση στο πνευματικό κανάλι της οραματικής συγγραφέα, ζωγράφου και πνευματικής δασκάλας Μαρίας Ζαβού.

Κατά τη διάρκεια των πνευματικών χειρουργείων, στο χώρο της συνεδρίας όπου βρίσκονται ξαπλωμένοι οι θεραπευόμενοι «ανοίγεται» μία αιθερική, ενεργειακή πύλη προς την πέμπτη και έκτη διάσταση από όπου διέρχονται οι θεραπευτικές ενέργειες σε μορφή ανώτερων δονήσεων. Με την καθοδήγηση και τον συντονισμό της Μαρίας Ζαβού οι ενέργειες ανώτερων διαστάσεων «εργάζονται» πάνω στον αστρικό ψυχικό φορέα των θεραπευόμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαλογισμού και χαλάρωσης, αλλά σε πλήρη πνευματική εγρήγορση. Οι βαθιές καρμικές αιτίες των ασθενειών τους ανιχνεύονται και στη συνέχεια, «αποκόβονται» καταργώντας έτσι τη ρίζα του προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο η ήδη υπάρχουσα ιατρική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής ενισχύεται, η αποτελεσματικότητα της μεγιστοποιείται, και με το χρόνο επέρχεται η βελτίωση ή και η πλήρης θεραπεία της ασθένειας κατά περιπτώσεις. Επίσης αν κριθεί σκόπιμο, «αφαιρούνται» τμήματα του αστρικού φορέα του θεραπευόμενου τα οποία έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά, και στο συγκεκριμένο σημείο «εγχέονται» εξελιγμένης τεχνολογίας νάνο-σφαιρίδια σε φωτονιακή μορφή, τα οποία έχουν τη δική τους νοημοσύνη και φέρουν ενσωματωμένες εντολές ανάπλασης, αναγέννησης, αναζωογόνησης και μετάλλαξης. Αυτά με το πέρασμα του χρόνου «περνούν» μέσω αιθερικών μικρο-σωληνίσκων από τον αστρικό ψυχικό φορέα στο υλικό σώμα του ασθενή, γειώνοντας τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα.

Σε άλλες περιπτώσεις «διοχετεύονται» ανιχνευτικά σφαιρίδια. Αυτά διασπείρονται σε ολόκληρο τον αστρικό φορέα του θεραπευόμενου εντοπίζοντας πιθανές αλλοιώσεις ή βλάβες ψυχικών κυττάρων ή οργάνων, τις οποίες και αποκαθιστούν στη συνέχεια, αποφορτίζοντας την ενεργειακή συμφόρηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο των πνευματικών χειρουργείων αποτελούν επίσης οι επεμβάσεις στο ψυχικό κεντρικό νευρικό σύστημα των θεραπευόμενων. Και σε αυτή την περίπτωση, μέσω ενεργειακών νάνο-σφαιριδίων ανιχνεύονται οι αλλοιώσεις των ψυχικών νευρικών κυττάρων και όπου κριθεί σκόπιμο «αφαιρούνται» τμήματα ψυχικών νευρώνων τα οποία «αντικαθίστανται» με σπέρματα που φέρουν εντολές ανάπλασης και αναγέννησης. Ως αποτέλεσμα, η ομαλή επικοινωνία των συνάψεων αποκαθίσταται, η λειτουργία του νευρικού συστήματος εξισορροπείται και η ψυχική – και κατά προέκταση η σωματική – υγεία του θεραπευόμενου βελτιώνεται στο σύνολο της.

Η συμπληρωματική μορφή θεραπείας των πνευματικών χειρουργείων μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική αντιμετώπιση ασθενειών, δίνοντας στον θεραπευόμενο μια αίσθηση ψυχικής ευεξίας και ανακούφισης. Τα πνευματικά χειρουργεία είναι αποκλειστικότητα της Μαρίας Ζαβού. Πραγματοποιούνται στη σχολή της Πύλης Αγγέλων, στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό (Κύπρος – Φινλανδία), σε επιλεγμένους χώρους όπου παραδίδει διαλέξεις η Μαρία Ζαβού.

 

(Τα πνευματικά χειρουργεία δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο οποιαδήποτε υπάρχουσα ιατρική ή φαρμακευτική αγωγή, ούτε αποτελούν από μόνα τους θεραπεία για οποιαδήποτε διαγνωσμένη ασθένεια. Λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην ήδη υπάρχουσα ιατρική αγωγή, ως μία εναλλακτική μορφή ψυχικής και πνευματικής ενεργειακής θεραπείας).