«ΚΑΘΑΡΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΡΠΕΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ»(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Event details

  • Κυριακή | 242019
  • 10:30 am - 2:30 pm