« ΜΥΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΑΗΛ» «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ» & ΒΑΘΙΑ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΖΙΧΑΡ (ΝΕΟ)

Event details

  • Κυριακή | 212019
  • 10:30 am - 2:30 pm